Kezdőoldal

Tartalomjegyzék

Időpontot foglalok

Ittas vezetés

2020.09.01.

217. § Aki
a) vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem gépi meghajtású vízi járművet úgy vezet, hogy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, vagy
b) vasúti vagy légi jármű, gépi meghajtású vízi jármű, úszó munkagép, illetve közúton vagy a közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetését olyan személynek engedi át, akinek a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, szabálysértést követ el.
A szabálysértési és bűncselekményi alakzat legfontosabb elhatárolási pontja az elfogyasztott alkohol mennyisége, illetve annak szervezetre gyakorolt hatása. Tehát amíg a törvényszöveg az ittas vezetés szabálysértési alakzatánál úgy fogalmaz, hogy: ,, szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van”, addig a Büntető Törvénykönyv a következő módon határozza meg: ,, ittas állapotban”. További eltérés, hogy a szabálysértési alakzatban egy paragrafusban tér ki a vezetés ittas állapotban lévő személynek történő átengedésének szankcionálására, még a Btk. külön passzusban szankcionálja azt.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram